Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Components
Center Image
Image
Text

ŘEKNI YES! RECYKLOVÁNÍ

Dnes je důležitější, než kdy jindy dbát na dopady svého jednání na přírodu.

Proto jsme hrdí na to, že značka YES! může prohlásit, že má svoje produkty pečlivě zabalené v papírovém obale, na jehož výrobu používá suroviny z udržitelně pěstovaných stromů. Ve svých závodech využíváme stroje, které jsou speciálně upravené k tomu, aby bylo o obal postaráno s pečlivostí, která zajistí, že nedojde k poškození papírového obalu. Jedná se o inovaci, která nám umožňuje být prvním snackingovým produktem, který je balen ve velkokapacitní výrobě.

Každopádně potřebujeme vaši pomoc k tomu, abychom dopady do přírody minimalizovali. Pomozte nám s tím, že papírové obaly od tyčinek YES! budou končit v těch správných koších. Až naší YES! tyčinku sníte, vyhoďte prázdný obal do příslušného kontejneru určeného k recyklaci papírového odpadu.

Předem vám za to děkujeme!